Lukovska banja

Lukovska banja smeštena je u dolini Lukovske reke, na istočnim padinama najpopularnijeg skijaškog centra Srbije, planine Kopaonik.

Sa svojih 680 m nadmorske visine predstavlja najvišu banju u Srbiji. Prava planinska klima i bogatstvo šuma i kiseonika, ovu banju svrstava u red najozbiljnijih klimatskih lečilišta ove regije. Takođe, po broju termomineralnih voda temperature 36 °C – 69 °C i njihovoj izdašnosti od 100l u sekundi, Lukovska banja spada u jednu od najbogatijih termomineralnih banja u Srbiji.

Na osnovu pronađenog sistema vodovodnih cevi i ostataka zidina rimskog utvrđenja, smatra se da su lekovita svojstva ove banje korišćena još od doba Rimljana. Naselje kraj izvora lekovite vode postojalo je i za vreme srpske srednjovekovne države.

Termomineralne vode Lukovske Banje bogate su kalijumom, litijumom, rubidijumom, cezijumom, stroncijumom, kobaltom i fosforom i koriste se za lečenje reumatskih oboljenja, stanja posle povreda i hirurških intervencija, ginekoloških oboljenja, steriliteta, kožnih bolesti i sl.

U Lukovskoj Banji nalazi se crkva Svetih Apostola Petra i Pavla. Posebnu atrakciju predstavlja obilazak pogona za izradu tepiha i predmeta narodne radinosti od domaće vune sa motivima kopaoničkog kraja.