Srednjovekovna Srbija

Informacije:

Lokacija:
- Istočna Srbija

Vreme obilaska:
- 8 sati

Način obilaska:
pešačenje
auto/bus/mini bus

Cena:

59€

Galerija:

Srednjovekovna Srbija – Manastir Manasija, Manastir Ravanica i Resavska pećina

Mali vodič kroz srpske manastire

Začetnici manastira su monasi, usamljenici koji su provodili život u postu i molitvi posvetivši ga Bogu. Prve monaške skupine nastaju već na početku hrišćanstva, a naročito posle Milanskog edikta 313. godine kojim je proklamovana sloboda te vere.

Začetnik srpskog monaškog života je Rastko Nemanjić, najmlađi sin Stefana Nemanje, koji je otišao na Svetu goru i primio monaški postrig kojim je dobio ime Sava. Kaže se da su manastiri Hilandar, koji je Sava podigao na Svetoj gori sa ocem, i Studenica – zadužbina Stefana Nemanje, otac i majka svih manastira po Srbiji i mestima gde žive Srbi.

Manastiri su podizani najčešće na teško pristupačnim mestima kako bi se omogućila usamljenost monaške zajednice. Život u monaškoj zajednici odvijao se po pravilima tipika, još otkad je Sava Nemanjić, tada arhiepiskop Sava, prilagodio delove Evergeditskog tipika Hilandaru i Studenici i time ustanovio uređenje i upravu manastira i poredak vršenja bogosluženja, ali i zaštitu od nepozvanih.

Arhitektura manastira pratila je stilske promene od vizantijskog nasleđa do danas, fresko-slikarstvo predstavljalo je u vreme kada je nastalo najviši slikarski domet u Evropi, a manastirske riznice značile su umetnički i duhovni kapital. Osim svega nabrojanog, a moguće je da je to trebalo prvo pomenuti, srpski manastiri su predstavljali glavna mesta molitve.

Danas su manastiri još uvek molitvena mesta, ali su prvenstveno važan deo srpske baštine, pa samim tim i nacionalnog identiteta, te važan deo naše istorije.

U cenu izleta uračunate ulaznice u Resavsku pećinu, prevoz, usluge turističkog vodiča tokom izleta. U cenu nije uračunat ručak na pauzi kao I individualni troškovi putnika.

Opis izleta

Polazak iz hotela u dogovoreno vreme (jutarnjim časovima oko 09:00h), polazak ka Despotovcu i manastiru Manasija.

Manastir Manasija je zadužbina despota Stefana Lazarevića počeo je da se zida 1407, a gradnja je okončana 1418. godine. Manastirska crkva je posvećena Svetoj Trojici, a osveštena je o prazniku Svetog duha. Ceo kompleks je opasan velikim zidovima koji su služili za odbranu. To je bila utvrđena celina koja se sastojala od ukupno 11 kula, od kojih se isticala donžon kula, poznatija kao Despotova kula.

Iako je sačuvana tek trećina fresaka u manastiru, živopis Manasije spada u red najvećih dometa srednjovekovnog slikarstva.

Nakon posete i obilaska manastira nastavljamo dalje vožnju u trajanju od oko 1h ka Resavskoj pećini koja predstavlja jednu od najstarije ispitanih pećina, stara je oko 80 miliona godina, dok najstariji nakit ima 45 miliona godina.

Dužina pećine je 4.500 metara, od čega je istraženo do 2.850 metara, a deo za turistički obilazak je dug oko 800 metara. Obilazak pećine uz pratnju stručnog lokalnog vodiča traje oko 45min.

Nakon obilaska nastavljamo dalje ka vodopadu Veliki Buk ili Lisine u istočnoj Srbiji, na padinama Beljanice gde pravimo kraću pauzu za odmor i ručak u nekom od restorana.

Vodopad se nalazi na rečici Vrelu, desnoj pritoci reke Resave. Smešten je na oko 380 metara nadmorske visine, u blizini Resavske pećine. Prema tipu nastanka spada u akumulacione vodopade, nastale akumulacijom bigra. U podnožju je formirano jezerce male dubine, okruženo bigrenim blokovima. Zajedno sa izvorom rečice Vrelo pod zaštitom je države, kao spomenik prirode „Vodopad Lisine“ i kao objekat geonasleđa Srbije.

Nakon pauze za ručak nastavljamo dalje vožnju ka manastriru ravanici u trajanju od oko 1h.

Ravanica je manastir u Srbiji i nalazi se u podnožju Kučajskih planina, pored sela Senje kod Ćuprije. Ravanica je zadužbina kneza Lazara, koji je poginuo u bici na Kosovu na Vidovdan, 28. juna 1389. Crkva je posvećena Vaznesenju Gospodnjem i ograđena je čvrstim odbrambenim zidom sa sedam kula. Ravanica je sagrađena između 1375 i 1377 godine. Sledi obilazak manastira i razgledanje.

Povratak ka Beogradu , vožnja u trajanju od oko 2h, dolazak uz Beograd poslepodnevnim časovima.