Banja Vrujci

Banja Vrujci se nalazi u severozapadnoj Srbiji, u podnožju planina Suvobor i Maljen, u slivu reke Kolubare, a u dolini reke Toplice. Udaljenost od Beograda je 92 km, a sa nadmorskom visinom od 179 do 252 m i blagom umereno-kontinentalnom klimom, predstavlja jednu od najznačajnijih banja ove regije.

Razvoj banje vezuje se za period posle I svetskog rata, a tek 1935. godine Vrujci dobijaju status narodnog lečilišta.

Termalni izvori u banji su sumporovite i slabo radioaktivne vode, a temperature varijaju od 26-28°C. Vode sadrže i kalijum, selen i magnezijum, a specifičnost je da Banja zauzima prvo mesto u Srbiji po izdašnosti vode (oko 300 l/s). Na ovom tipu izvorišta, voda „ključa”, izbijaju velike količine vode i njihova temperatura je uglavnom viša od temperature vazduha.

Ovakva izvorišta se označavaju kao termalnokraška vrela. Voda se koristi i za kupanje i za piće, a lekovito blato, pod nazivom PELOID, koristi se u vidu obloga. U Banji Vrujci se leče sledeće bolesti: hronični reumatizam, povišeni krvni pritisak, malokrvnost, kamen u bubregu i mnoge druge, a obavljaju se i tretmani rehabilitacije.

Od zanimljivosti u okolini banje treba spomenuti Mišićeve dane, Kosidbu na Rajcu, Kulturno leto, a smeštaj se vezuje uglavnom za „Hotel Vrujci“, kao i mnogobrojna seoska domaćinstva koja se bave seoskim turizmom.